Home > De Sethra

De Sethra

Wij zijn wie wij zijn, de Sethra, werkzaam in een collectief bewustzijnsveld vanuit buiten de matrix – kunstmatig gecreëerd bewustzijnsveld, waarin de mensheid op aarde leeft.

  1. De Señara – de katachtigen;
  2. De Saffiranen – de leeuwachtigen;
  3. De Uhm Bra Ha – gelijkend op jullie Indianen rassen;
  4. De Siriaanse mens – gelijkend op de mens;
  5. De Alhelians – gelijkend op de mens (soort Boeddha);
  6. De Arcturianen – op mens gelijkende wezens.

En nog vele andere rassen die nog onbekend zijn.

Wij – de Sethra – lijken op mensen, maar ons lichaam is van puur licht, transparant, zodat je als het ware, door ons heen kunt kijken wanneer je in ons veld aanwezig bent. Ons bewustzijn gaat het menselijk verstand te boven omdat we een eenheid zijn met ons Allen, maar ook individuen. Wij zijn de dualiteit ontstegen zoals jullie die in je leven op aarde ondervinden.

Vanuit onze oorspronkelijkheid hebben wij ons verbonden met de kracht in de kosmos om ons te kunnen blijven verbinden met alles wat is en altijd blijven zal. De mensheid zal naar ons toe groeien – in bewustzijn – door de essentie van de MX-energieën in zich op te nemen. Daardoor zal de mens uiteindelijk in staat zijn zichzelf te activeren op een hoger plan, zichzelf als het ware opnieuw te verbinden met dat wat ze eigenlijk zijn: een groot kosmisch wezen.

MX-energieën activeren en reactiveren de energie van het Hart van de mens, daardoor kunnen jullie in verbinding treden met ons. Niet alleen met ons, maar met alle buitenaardse rassen en volkeren die met MX-energieën werken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om alles te helen op jullie wereld.

Niet wij zijn de genezers, maar jullie zelf. Een ieder van jullie die met de MX-energieën wordt geactiveerd of gereactiveerd, verkrijgt de mogelijkheid om in zichzelf het zelfgenezend vermogen te activeren

Hoe dieper de activatie mag en kan doorwerken, des te eerder treedt het zelfgenezingvermogen op. Bij ieder mens is deze tijd verschillend, want dat ligt aan verschillende oorzaken en/of omstandigheden waarin jezelf verkeerd. Wij willen er twee noemen.

De eerste oorzaak kan zijn dat je veel blokkades hebt op te ruimen, deze kunnen bewust en/of onbewust je eigen activatie vertragen. Eigenlijk wordt een activatie niet echt tegen gehouden wanneer je van goede wil bent om jezelf je geestelijke groei te gunnen, maar de energie heeft tijd nodig om zich een weg te banen door de blokkades heen. Jij bent degene die tijd ervaart.

De tweede oorzaak kan het lichaam zelf zijn. Het menselijk lichaam kan beschadigd zijn door het leven zelf, door een ernstige ziekte of een lichamelijke beperking, wel of niet vanaf de geboorte. Hierdoor kan de Kundalini energie niet meteen voluit stromen en moet het zijn weg vinden. Uiteindelijk, bij beide oorzaken gaat de Kundalini energie stromen door het hele lichaam alsmede ook door het emotionele en mentale lichaam, waardoor de werkelijke essentie meer vat op het leven van alle dag krijgt en het ego zich minder prominent laat gelden en vanzelf uitdooft.

Naarmate dat gebeurt, krijg je steeds meer contact met ons, beschouw dat als een invitatie aan ons, om jullie dan, meer te – kunnen – begeleiden. Wij als groep welwillende buitenaardsen kunnen meer doen wanneer het van jullie uit gaat, wij zijn niet de verlossers, dat doen jullie zelf door de kracht in je zelf te activeren.

SETHRA Lichtwezens

Vraag aan de Sethra: Waar komen jullie vandaan?

De Sethra beschaving kun je niet zomaar terug vinden. Wij hebben een connectie met het stelsel van Andromeda, daar is een sterrenpoort dat je verbindt tot een ander universum, waarin het Sethraiaanse sterrenstelsel zich bevindt met onze centrale grote zon. Dit andere universum maakt deel uit van een enorm cluster van universums, waar ook het universum waar jullie in leven toe behoort. Namen geven wij niet zoals jullie die geven aan planeten, sterren en andere ruimte objecten. Wij verbinden ons via, wat jullie geluid noemen. Dit geluid, zoals wij zelf ook, valt buiten het spectrum van wat zichtbaar en/of hoorbaar voor jullie is, zelfs voor jullie zogenaamde derde oog. In de tijd die komen gaat zullen de MX-energieën, jullie gevoeligheid gaan verruimen en verbreden doordat de energie zich gaat verhogen. Daardoor ontstaat plotseling het vermogen om ook buiten het spectrum te kunnen zien en horen. Via de energie van het hart is het nu al mogelijk om projecties van ons op te vangen van wie wij zijn.

I” Sothro