Home > Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling hiervan besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierin wordt gepubliceerd, onvolledig is.

Circle of Rotations, en alle MX2 Lichtwerkers zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen. Circle of Rotations, en alle MX2 Lichtwerkers stellen zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van typefouten.

Circle of Rotations, en alle MX2 Lichtwerkers geven ook geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties. Op alle artikelen vermeld in deze website geldt: prijswijzigingen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt.

Het auteursrecht op al het materiaal op deze website en daarbuiten berust bij Circle of Rotations. Het geboden materiaal op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Circle of Rotations informatie uit deze website (teksten, afbeeldingen) via elektronische of gedrukte media, of op welke andere wijze ook, te verspreiden.

Circle of Rotations, en alle MX2 Lichtwerkers geven geen garanties betreffende diagnoses en/of behandelingen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheidszorg. Raadpleeg altijd eerst een arts en overleg eventueel met hem of haar over het gebruik van de MX2 producten.

Een MX2-Licht-activatie healing kan ter ondersteuning van je (fysieke, emotionele, mentale en geestelijke) klachten zijn, maar vervangt niet het consult met je arts of specialist. Daarom raad ik altijd aan om ook een arts of specialist te raadplegen. Ik stimuleer en ga uit van samenwerking in plaats van individualistisch werken, erkenning en respect van elkaars kennis en vaardigheden en dat wij, alle hulpverleners, een bijdrage willen leveren aan je gezondheid en welzijn.

Een MX2-Licht-activatie healing is een krachtige resonantie verhoging en zuivering van je hele spirituele zijn en daarna ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en welzijn.
Bij elk soortige claim die na het bezoek aan Circle of Rotations (Mike Pietersen) te Budel-Schoot wordt ingediend, wordt gewezen op je eigen verantwoordelijkheid en je eigen (spirituele) weg voor verlichting. Je maakt de keuze om een MX2-Licht-activatie healing te ontvangen. Sommige mensen merken duidelijke verbeteringen of verlichting, maar sommigen ook helemaal niets. Het kan zijn dat je pas in de dagen na het bezoek aan Circle of Rotations (Mike Pietersen) te Budel-Schoot veranderingen bemerkt. Het niet kunnen voelen of waarnemen van de MX2-Licht-activatie healing, is een onderdeel van je eigen ontwikkeling en kan daarom niet op de behandelaar verhaald worden.
Ik vertel je over Mijn waarheid en heb dat geleerd door ervaring en spirituele media of scholing. Dat betekent dat mijn waarheid niet de jouwe hoeft te zijn of te worden. Ik moedig je aan om niets van een ander, noch van mij aan te nemen, maar zelf op zoek te gaan naar de waarheid. Trek alles in twijfel totdat het goed voelt. Niets is voor eeuwig en alles is veranderlijk.

Bij de aanmelding voor een MX2-Licht-activatie in de vorm van een energetische behandeling dan wel een reading, evenals voor een workshop, ga je akkoord met deze disclaimer.

Privacyverklaring
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw behandelende cliënt, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat het intakeformulier met de door jou verstrekte gegevens over onder andere jouw gezondheidstoestand, eventuele aantekeningen onzerzijds over het consult en eventueel e-mailverkeer tussen jou en ons.
Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
– zorgvuldig omgaan met jouw normale persoonsgegevens en medische gegevens;
– ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende coach hebben wij als enigen toegang tot de gegevens in uw dossier. De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij onze administratie kunnen uitvoeren en aan onze belastingplicht kunnen voldoen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Bewaren van je persoonsgegevens: Het bewaren van je gegevens is wettelijk noodzakelijk.
Circle of Rotations hanteert een bewaartermijn van 15 jaar ingaande op het moment van behandeling.

Privacy van de cliëntendossier
– Uw naam, adres, woonplaats en Emailadres
– uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, namelijk ‘MX2-Lichtactivatie consult’
– de kosten van het consult

Beroepsvereniging
Mike Pietersen (Circle of Rotations) is aangesloten bij Collectief alternatieve therapeuten (CAT) level 2 behandelvorm 1 & 2 – met lidnummer 20170031. Als lid van de CAT beschikken we over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor we tegemoet komen aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Voor meer informatie kijk op catcollectief.nl. Deze algemene voorwaarden zijn op onze werkzaamheden van toepassing.